Loading... आजः २०७८ बैशाख २३, बिहीबार

रा वा बैंकका कर्मचारीद्वारा खातावालाको रकम असुरक्षित

सुर्खेत । दैलेखको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक दुल्लू शाखाका क्यासियर (नगद सहायक) जयबहादुर थापाले सोही बैंकका खातावालाको पैसा मासिदिएको खुलेको छ ।

बैंकको दुल्लु शाखामा कार्यरत् थापाले सोही बैंकमा रहेको भवानीप्रसाद आचार्यको बचत खाता नम्बर ४३४०१००००२१८७०१० मा रहेको आठ लाख रुपैयाँ खातावालालाई थाहै नदिई झिकेको खुलेको हो । खातामा रहेको पैशा आफुलाई थाहै नदिएर झिकिएपछि पीडित पक्ष जाहेरी दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेख पुगेको छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक दुल्लु शाखाका प्रबन्धक कृष्णप्रसाद उपाध्यायले पैशा निकालिएको भन्ने निवेदनका आधारमा छानबिन गरी अनुसन्धान भैरहेको जानकारी दिए ।

उपाध्यायका अनुसार हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक दुल्लू शाखामा सरकारी तथा नीजि १० हजार ग्राहकले बैंकमार्फत कारोबार गरिरहेका छन् ।

कानुनी व्यवस्था यस्तो छ :

कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट रकम निकाल्दा वा भुक्तानी दिंदा अनधिकृत रुपमा अन्य व्यक्तिको खाताबाट रकम निकाल्ने, अनधिकृत रुपमा ग्राहकको खाताबाट रकम रकमान्तर गर्न वा नगद भुक्तानी दिने जस्ता कार्य गरेको अवस्थामा बैंकिङ्ग कसूर ठहरिने उल्लेख छ । बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ५ मा अनधिकृत रुपमा रकम निकाल्न वा भुक्तानी दिन नहुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (२)मा कसैले दफा ५ बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित देहाय बमोजिमको बिगो भएमा कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिमको कैद र बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिबाना हुनेछः–

(क) दश लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद,

(ख) दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद,

(ग) पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद,

(घ)एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद

(ङ)दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद,

(च)पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद,

(छ) एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद । (दुल्लू खबरबाट साभार)